Dotacje EU

Wsparcie z Unii Europejskiej

2. Wdrożenie rekomendacji z Audytu i Strategii wzorniczej 2020-2022

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wzmocnienie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 3 649 902,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 2 059 380,00 PLN

UE