Polityka prywatnosci

Dbamy o bezpieczeństwo dabych

POLITYKA PRYWATNOŚCI www.pack-box.com.pl

1. Strona internetowa www.pack-box.com.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika (tzw. pliki cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz pozyskania danych statystycznych. Pliki cookies („ciasteczka”) są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu strony internetowej i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Stosowane przez stronę internetową pliki są w pełni bezpieczne dla urządzenia Użytkownika i nie powodują w żadnym wypadku przedostania się wirusów i niechcianego lub złośliwego oprogramowania do urządzeń użytkownika. Używane są do identyfikacji oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym użytkownika oraz świadczenia usługi dostosowanej indywidualnie do potrzeb użytkownika. Pliki cookies można podzielić na własne (tworzone przez stronę internetową) oraz należące do podmiotów trzecich (innych niż administrator), a także „stałe”, które pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia - umożliwiają m.in. określenie którzy użytkownicy są nowi, a którzy powracają na stronę oraz „sesyjne”, które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki, pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony. Pozwala to między innymi na określenie czy dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej.

Pliki cookies stosowane są w celu:

- optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz indywidualne dostosowanie zawartości strony,

- rozpoznania urządzenia użytkownika i jego lokalizacji w celu odpowiedniego wyświetlenia strony na danym urządzeniu,

- zapamiętywanie indywidualnych preferencji użytkownika (język, wygląd interfejsu, rozmiar czcionki),

- poprawną konfigurację funkcji i zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej,

- weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

- prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej,

- świadczenie usług reklamowych,

- remarketingu.

2. Na stronie internetowej www.pack-box.com.pl wykorzystywane są również następujące pliki cookies pochodzące z narzędzi analitycznych takich jak Google Ads oraz Facebook Ads, które umożliwiają ocenę poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem Google Ads oraz platformie Facebook usług takich jak: remarketing, społecznościowe, w tym kategorie zainteresowań, podobni odbiorcy, inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach (zbierają informację o osobie odwiedzającej stronę celem wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych również na innych stronach internetowych, odrębnych od strony Administratora), informacja z z jakich źródeł użytkownik odwiedził stronę internetową a także Google Analytics służące analizowaniu sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z Serwisu będą przekazywane i przechowywane przez Google. Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach operatorów stron internetowych oraz świadczenia usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu.

3. Przeglądając stronę internetową www.pack-box.com.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies poprzez obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej. Jednakże użytkownik może w samodzielnie i w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia dokonując zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części). Istnieje także możliwość zablokowania działania Google Analytics przez użytkownika poprzez opcjonalny dodatek do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika. Więcej informacji na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Pan/Pani korzysta. W przypadku blokady lub ograniczenia działania plików cookies, niektóre z funkcjonalności dostępne na portalu mogą nie działać prawidłowo.

4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Katarzyna Purta, Sławomir Purta – wspólnicy spółki cywilnej „PACK-BOX” S.C. Katarzyna Purta, Sławomir Purta , Hryniewicze 70, 15-378 Białystok, adres poczty elektronicznej: pack-box@pack-box.com.pl. Z administratorem można skontaktować się listownie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie:

a. kontaktu i udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit a RODO),

b. wykonania prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym realizacji usługi cyfrowej udostępnionej na stronie: www.pack-box.com.pl, marketingu usług i produktów administratora, korzystania ze strony internetowej i zapewnienia jej sprawnego działania, prowadzenia statystyk i analizy ruchu na stronie internetowej, (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, upoważnieni pracownicy i podmioty wspierające obsługę strony internetowej, dostawcy usług marketingowych, w tym dostawcy wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych narzędzi umożliwiających przeglądarce użytkownika odwiedzającego stronę internetową pobieranie treści od dostawców ww. wtyczek.

4) Bez odrębnej zgody Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług wspomagających, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. podmiotom wspierającym obsługę strony internetowej, dostawcom usług marketingowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.

6) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Dane udostępnione przez Państwa mogą podlegać profilowaniu, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą - o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa. Administrator zastosuje matematyczne lub statystyczne procedury profilowania, wdroży środki techniczne i organizacyjne zapewniające w szczególności korektę czynników powodujących nieprawidłowości w danych osobowych i maksymalne zmniejszenie ryzyka błędów, zabezpieczy dane osobowe w sposób uwzględniający potencjalne ryzyko dla interesów i praw osoby, której dane dotyczą, oraz podejmie działania w celu zapobieżenia m.in. skutkom w postaci dyskryminacji osób fizycznych z uwagi na pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wyznanie lub przekonania, przynależność do związków zawodowych, stan genetyczny lub zdrowotny lub orientację seksualną, lub przetwarzaniu skutkującemu środkami mającymi taki efekt. Profilowanie może być wykorzystane przez administratora do celów marketingu usług i produktów administratora oraz w celu usług i produktów partnerów administratora, w tym w celu dostarczenia satysfakcjonującej usługi odpowiadającej indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom użytkownika. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Mimo profilowania i dostarczenia treści, użytkownik samodzielnie podejmuje decyzje o skorzystaniu z usług i produktów administratora, skorzystania z rabatu lub innych promocji.

8) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO przechowywane będą przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, a w szczególności ustawa kodeks cywilny. Natomiast w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

9) Na podstawie art. 15 – 18 oraz 20 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia.

10) Na podstawie art. 21 RODO ma Pan/ Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 860 70 86

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych powoduje, że brak w możliwości świadczenia usług cyfrowych albo udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione poprzez formularz kontaktowy.

12) Administrator danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób fizycznych oraz przekazywanych przez niego danych osobowych, podejmuje środki techniczne organizacyjne w stopniu odpowiadającym do zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności poprzez stosowanie właściwych procedur organizacyjnych oraz wykorzystanie odpowiednich narzędzi technicznych i informatycznych, w tym użycie połączeń szyfrowanych do zbierania danych osobowych, ich przechowywania oraz innego przetwarzania.