Dotacje EU

Wsparcie z Unii Europejskiej

1 . Audyt wzorniczy oraz opracowanie strategii wzorniczej 2018-2019

Audyt wzorniczy oraz opracowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Pack-Box s.c.
Katarzyna Purta, Sławomir Purta

Wartość projektu: 60 270,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 41 650,00 PLN

Cele projektu - (szczegóły)

Planowane efekty - (szczegóły)


(27-11-2018)

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na przeprowadzenie audytu i strategii wzorniczej
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap I

Informacja o szacowanej wartości zamówienia - (pobierz)

Formularz szacowania - (pobierz)


(07.12.2018)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.4 POPW/2018 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej

Zapytanie ofertowe_1_1.4 POPW_2018 - (pobierz)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - (pobierz)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych - (pobierz)

Załącznik nr 3 - Lista zrealizowanych strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) – OFERENT - (pobierz)

Załącznik nr 4 - Lista zrealizowanych strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) - EKSPERCI - (pobierz)UE